Kontakt

Prokurent
Tadeusz Bednarczyk
Tel. kom. +48 509 531 886

A. T. Development Sp. z o. o.
Ul. Kuflewska 5
03-556 Warszawa
Tel./fax +48 22 852 02 20

Adres do korespondencji:
Ul. Ksawerów 24/3
02-656 Warszawa
E-mail: a.t.development@wp.pl, atdevelopment@atdevelopment.pl

NIP 108-000-32-18
REGON 140789507
KRS 0000272181
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł(c) 2009 A.T. DEVELOPMENT SP. Z O.O.