Oferta

Nasze biuro projektów wykonuje różnorodne projekty budynków. Podstawowe domeny naszej działalności to:

Jako przykłady zrealizowanych przez nas projektów domów mieszkalnych można podać budynki zlokalizowane w Krakowie na ulicach: Turystyczna i Tetmajera. Natomiast wśród obiektów użyteczności publicznej i przemysłowych jako przykład można wymienić centrum hurtowe w Dąbrowie Górniczej.

Całkowita obsługa projektów

W sposób kompleksowy zajmujemy się danym projektem budynku. Oznacza to, że czuwamy nad projektem i kontrolujemy go we wszystkich fazach realizacji.

a) wstępna faza projektu

Opracowujemy i przygotowujemy komplet dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia inwestycji. Kontrolujemy przebieg postępowania i pilnujemy procedur związanych z uzyskaniem warunków zabudowy.

b) właściwa faza projektu

Kiedy projekt już jest gotowy,  przeprowadzamy go po raz kolejny przez uzgodnienia w urzędach potrzebne do tego, by rozpocząć budowę. Projekt musi zostać zaakceptowany w takich urzędach jak: Wydział Architektury dla danego miasta albo gminy, Zarząd Dróg, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne, gazownia i zakład energetyczny oraz inne urzędy komunalne.

c) budowa

Po uzyskaniu wszystkich potrzebnych zezwoleń rozpoczyna się realizacja  projektu. Uczestniczymy w procesie budowlanym jako nadzór autorski nad projektem. Kiedy proces budowlany zostanie ukończony, przygotowujemy dokumenty dla nadzoru budowlanego, aby ukończona budowa została zatwierdzona zgodnie z przepisami (odebrana)

Niewiele firm w sposób tak kompleksowy zajmuje się projektem.

A.T. Development Sp. z o.o. Biuro Projektów Przygotowania i Realizacji Inwestycji realizuje projekty budynków przede wszystkim na rynku lokalnym – na terenie województw: mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego.(c) 2009 A.T. DEVELOPMENT SP. Z O.O.